Digitalne publikacije

Digitalne publikacije rade pod Windowsima i
Mac OS te na svim aktualnim web browserima!

 

Ako imate ideju ali ne i novac za skupi tisak
ovo je prilika za vas.
 
    Knjige  
    Brošure  
    Kataloge  
      ili bilo koju drugu publikaciju pretvaramo u digitalni oblik  
Glavne značajke digitalnih publikacija

 

Podržava iPad, iPhone & Android uređaje

Program automatski prepoznaje uređaj koji koristi krajni korisnik i preusmjerava digitalnu publikaciju na najbolji format za taj specifični uređaj.

 

Zvuk i video

Za svaku publikaciju možete u pozadini dodati odvojenu zvučnu datoteku u .mp3 formatu.
Unutar same publikacije možete ubaciti video.

 

Sadržaj

Možete odrediti tekstualnu poveznicu za svaku glavnu kategoriju vaše publikacije. Sadržaj je fleksibilan i podržava neograničen broj kategorija i podkategorija.

 

 

Preuzimanje publikacije u PDF formatu

Korisnicima možete dozvoliti preuzimanje digitalne publikacije u PDF formatu. Opcija se po potrebi može uključivati ili isključivati.

 

YouTube player

Osim opcije dodavanja zvuka i videa, unutar publikacije možete dodati poveznicu na video direktno iz servisa YouTube na bilo koju stranicu želite.

 

Predpregled

Omogućava vam brzo kretanje kroz publikaciju te pronalaženje i otvaranje željene stranice. Pretpregled se automatski kreira s listom stranica.

Primjeri digitalnih publikacija
 

Korištene mogućnosti:

 • sadržaj
 • preuzimanje u PDF-u
 • pretpregled
 • umetnute zvučne datoteke
 

Korištene mogućnosti:

 • sadržaj
 • preuzimanje u PDF-u
 • pretpregled
 

Korištene mogućnosti:

 • sadržaj
 • podijeli knjigu
 • Youtube video
 • zvuk u pozadini
 • informacije o knjizi
 • preuzimanje u PDF-u
 • pretpregled
 

Korištene mogućnosti:

 • sadržaj
 • podijeli knjigu
 • kontakt obrazac
 • pretpregled

 

AVIEM - informatičke usluge
A.K. Miošića 3, Čakovec
 
098 9623 445
info@aviem.hr